โครงการ GSMหุ่นยนต์ควบคุมระบบ GSM โดยใช้เทคโนโลยี DTMF โดยการโทรด้วยเสียง+ระบบสอบถามนักเรียนตามระบบ GSM+ บ้านแฟนตาซีตามระบบ GSM+ระบบตรวจจับการโจรกรรมเชื้อเพลิงรถยนต์ที่ใช้ระบบ GSM พร้อมตัวบ่งชี้ SMS

หุ่นยนต์ควบคุมระบบ GSM โดยใช้เทคโนโลยี DTMF โดยการโทรด้วยเสียงโครงการนี้ออกแบบระบบเพื่อควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้เทคโนโลยี DTMF ปัจจุบันเทคโนโลยี DTMF มีประโยชน์มากที่สุดซึ่งสามารถใช้ควบคุมหุ่นยนต์ได้ด้วยความช่วยเหลือของ GSM เมื่อเปรียบเทียบกับ RF แล้ว DTMF มีประโยชน์ของกรวยเช่นช่วยเพิ่มช่วงการทำงานและให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในกรณีที่หุ่นยนต์เคลื่อนที่และทิศทางผ่านโทรศัพท์มือถือ การสื่อสารประเภทนี้มีฟังก์ชันการจัดการระยะไกลสำหรับหุ่นยนต์ผ่านเทคโนโลยี DTMF slotxo ระบบสอบถามนักเรียนตามระบบ GSMโครงการนี้ใช้ในการออกแบบระบบสำหรับการสอบถามนักเรียนโดยใช้ GSM ด้วยการใช้โครงการนี้ผู้ปกครองสามารถรับรายงานผลการปฏิบัติงานของนักเรียนผ่าน SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือได้จากทุกที่ที่มีเครือข่ายระบบที่นำเสนอจะใช้ระบบตอบกลับที่ใช้ GSM ผ่าน SMS อัตโนมัติ โครงการนี้ใช้ได้ในวิทยาลัยเนื่องจากความจุในการจัดเก็บข้อมูลของโครงการนี้ดี โครงการนี้ใช้เทคโนโลยี GSM ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างมือถือและอุปกรณ์ฝังตัว xoslot บ้านแฟนตาซีตามระบบ GSMความตั้งใจหลักของโครงการนี้คือการออกแบบบ้านแฟนตาซีทุกที่ที่สามารถควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เครื่องใช้เหล่านี้สามารถควบคุมได้ในช่วงเวลาปกติโดยการส่ง SMS เทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้จากทุกที่โดยใช้ระยะไกลในพื้นที่ของเครือข่าย GSM เครดิตฟรี ระบบตรวจจับการโจรกรรมเชื้อเพลิงรถยนต์ที่ใช้ระบบ GSM พร้อมตัวบ่งชี้ SMSโครงการนี้ออกแบบระบบตรวจจับการโจรกรรมน้ำมันโดยใช้ GSM โครงการนี้ใช้ในรถยนต์จักรยาน ฯลฯ โครงการนี้ได้รับการออกแบบด้วยโมเด็ม GSM ซึ่งใช้ในการส่ง SMS ถึงเจ้าของรถเกี่ยวกับการขโมยน้ำมันเชื้อเพลิง ดังนั้นโครงการนี้จึงใช้เพื่อเอาชนะสถานการณ์นี้โครงการนี้ใช้เซ็นเซอร์ระดับสำหรับตรวจจับระดับน้ำมันภายในถังรถ หากระดับน้ำมันลดลงในระดับคงที่เซ็นเซอร์ระดับจะให้สัญญาณเฉพาะไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ดังนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์นี้จะเปิดใช้งานกริ่งและส่ง SMS ไปยังเจ้าของรถ สล็อต xo

โครงการ GSMระบบแจ้งเตือนตามระบบ GSM+การควบคุม LED ตามระบบ GSM โดยใช้ Arduino+ เครื่องตรวจจับหัวใจวายแบบไร้สายโดยใช้ GSM+ระบบอ่านมิเตอร์อัตโนมัติโดยใช้ GSM

ระบบแจ้งเตือนตามระบบ GSMโครงการนี้ออกแบบระบบสำหรับตรวจจับการลักทรัพย์และการรายงาน ในโครงการนี้เซ็นเซอร์จะเชื่อมต่อกับประตูเพื่อตรวจจับการเข้าออกของบุคคล สัญญาณที่เซ็นเซอร์ได้รับจะถูกส่งไปยัง PDU (Presence Detection Unit) ผ่านการสื่อสาร RF ระบบ PDU ประกอบด้วยเซ็นเซอร์และกล้องถ่ายรูป เซ็นเซอร์นี้จะตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้บุกรุกในขณะที่กล้องใช้เพื่อจับภาพของเขาเมื่อตรวจพบการโจรกรรมผ่าน PDU แล้วสามารถส่ง SMS ไปยังหน่วยเคลื่อนที่ของผู้ให้บริการและภาพที่ถ่ายจะถูกส่งไปยังแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์มือถือ ด้วยการใช้โครงการนี้สามารถตรวจจับการปรากฏตัวของขโมยและรายงานไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทดสอบได้อย่างถูกต้อง slotxo การควบคุม LED ตามระบบ GSM โดยใช้ Arduinoโครงการนี้ใช้เพื่อควบคุม LED กับ Arduino ขึ้นอยู่กับข้อความที่ได้รับผ่านโมดูล GSM ระบบที่นำเสนอนี้ใช้โมดูล GSM เพื่อส่ง SMS ไปยัง ARDUINO เพื่อใช้งาน LED ตาม SMS ที่ได้รับ การเปลี่ยนเครื่องใช้ในบ้านแทน LED เราสามารถควบคุมเครื่องใช้ภายในบ้านได้ด้วยรีเลย์ที่เชื่อมต่อกับ Arduino xoslot เครื่องตรวจจับหัวใจวายแบบไร้สายโดยใช้ GSMโครงการนี้พัฒนาระบบเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตเพราะหัวใจวาย ในโครงการนี้จะใช้เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ GPS และ GSM เพื่อตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจและส่งข้อมูล การตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจของผู้ใช้สามารถตรวจจับได้ผ่านเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจอย่างต่อเนื่องระบบนี้มีค่าเกณฑ์คงที่เมื่อค่าเกณฑ์สูงกว่าหรือต่ำกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์จะเปิด GPS และ GSM เพื่อส่งข้อมูลโดยใช้ตำแหน่งของผู้ใช้ไปยังส่วนสุขภาพใกล้เคียงหรือให้กับสมาชิกในครอบครัว ความตั้งใจหลักของโครงการนี้คือการพัฒนาระบบเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจากโรคหัวใจวาย…

Continue Reading

โครงการ GSMระบบควบคุมมอเตอร์ตามระบบ GSM+ระบบติดตามยานพาหนะที่ใช้ GPS และ GSM+ ระบบอัตโนมัติในบ้านที่ใช้ GSM โดยใช้ Arduino+บอร์ดประกาศอิเล็กทรอนิกส์ไร้สายตามระบบ GSM

ระบบควบคุมมอเตอร์ตามระบบ GSMโครงการนี้มีประโยชน์ในกรณีที่ต้องมีการควบคุมมอเตอร์และปั๊มไร้สาย โครงการนี้ให้ประโยชน์มากมายแก่คนทำการเกษตรชาวไร่และอุตสาหกรรม โครงการนี้ใช้เทคโนโลยี GSM เพื่อควบคุมมอเตอร์โดยใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้ระบบนี้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดการมอเตอร์ผ่าน SMS และยังช่วยให้สามารถป้องกันมอเตอร์จากกระแสไฟเกิน, เฟสเดียวและการทำงานแบบแห้ง ด้วยการใช้โครงการนี้ผู้ใช้สามารถสั่งงานมอเตอร์ได้จากทุกที่ผ่าน SMS การดำเนินงานของโครงการนี้มีความน่าเชื่อถือบำรุงรักษาน้อยและต้นทุนต่ำ slotxo ระบบติดตามยานพาหนะที่ใช้ GPS และ GSMโครงการนี้ใช้เพื่อติดตามรถโดยใช้ GPS และ GSM โปรดดูลิงก์นี้เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการระบุตำแหน่งยานพาหนะที่ใช้ระบบ GSM ระบบควบคุมการโจรกรรมรถยนต์โดยใช้ระบบ GSM และ GPS xoslot ระบบอัตโนมัติในบ้านที่ใช้ GSM โดยใช้ Arduinoโครงการนี้ใช้เพื่อติดตั้งระบบอัตโนมัติภายในบ้านโดยใช้ GSM และ Arduino ในระบบที่นำเสนอนี้ Arduino มีบทบาทสำคัญในการควบคุมกระบวนการทั้งหมด โครงการนี้ใช้การสื่อสารไร้สายเช่น GSM เพื่อส่งคำสั่งเพื่อควบคุมเครื่องใช้ภายในบ้าน เมื่อ Arduino ได้รับคำสั่งเหล่านี้แล้วจะส่งสัญญาณไปยังรีเลย์เพื่อทำงาน (เปิด / ปิด) เครื่องใช้ภายในบ้านด้วยความช่วยเหลือของไดรเวอร์รีเลย์ระบบตรวจสอบผู้ป่วยตามระบบ GSMโครงการนี้ใช้ในการออกแบบระบบติดตามผู้ป่วยโดยใช้ GSM โปรดดูลิงค์นี้เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการระบบตรวจสอบผู้ป่วยตามระบบ GSM เครดิตฟรี บอร์ดประกาศอิเล็กทรอนิกส์ไร้สายตามระบบ GSMโปรดดูลิงก์นี้เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ Wireless Electronic Notice Board using GSMระบบรักษาความปลอดภัยรางรถไฟโครงการนี้ใช้ในการออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยโดยใช้…

Continue Reading

โครงการ GSMระบบควบคุมประตูรถไฟข้ามระบบ GSM+การเรียกเก็บเงินตามมาตรวัดพลังงาน GSM+ การควบคุมและการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ RFID+ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านที่ใช้ GSM

ระบบควบคุมประตูรถไฟข้ามระบบ GSMประตูทางข้ามระดับรางรถไฟสามารถควบคุมได้โดยนายสถานีหรือคนขับเครื่องยนต์โดยใช้การสื่อสาร GSM ชุดควบคุมประกอบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์และโมเด็ม GSM พร้อมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆและเชื่อมต่อกับมอเตอร์กระแสตรง (ใช้เพื่อการสาธิต) slotxo การเรียกเก็บเงินตามมาตรวัดพลังงาน GSMสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการอ่านพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในหน่วยและคำนวณการเรียกเก็บเงินโดยแผนกไฟฟ้าและส่งใบเรียกเก็บเงินทาง SMS ไปยังผู้ใช้การแจ้งเตือนการโจรกรรมรถยนต์ผ่าน SMS ถึงเจ้าของที่สามารถหยุดเครื่องยนต์จากระยะไกลได้สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการควบคุมยานพาหนะจากระยะไกลโดยเจ้าของรถในช่วงเวลาของสถานการณ์เช่นการเข้าถึงรถโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยใช้เทคโนโลยีไร้สายเพื่อปิดเครื่องยนต์ของรถ xoslot การควบคุมและการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ RFIDเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการรับรองความถูกต้องของบุคคลใด ๆ เพื่อเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยในสถานที่ต่างๆเช่น บริษัท หรืออุตสาหกรรมใด ๆ เครดิตฟรี ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านที่ใช้ GSMโครงการระบบล็อคประตูนี้ดำเนินการด้วยเทคโนโลยี GSM ระบบนี้ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับบ้านเพื่อควบคุมประตูเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในบ้าน ระบบที่เสนอนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมประตูได้โดยการส่ง SMS ไปยังเจ้าของโดยใช้โมเด็ม GSM หากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตพยายามปลดล็อกประตู GSM จะส่ง SMS เพื่อแจ้งเตือนเจ้าของ โครงการนี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย สล็อต xo

โครงการ GSMตัวระบุตำแหน่งยานพาหนะที่ใช้ระบบ GSM+การอ่านมิเตอร์พลังงานพร้อมการควบคุมโหลดโดยใช้ GSM+ ระบบจัดการพลังงานแบบบูรณาการที่ใช้ GSM+การส่งสถานะมาตรวัดพลังงานโดยใช้ GSM

ตัวระบุตำแหน่งยานพาหนะที่ใช้ระบบ GSMการแจ้งเตือนการโจรกรรมของยานพาหนะสามารถถ่ายทอดไปยังเจ้าของได้ทาง SMS โดยใช้โปรโตคอลการสื่อสาร GSM ชุดควบคุมที่ประกอบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์และโมเด็ม GSM เชื่อมต่อกับรถ เมื่อเกิดการโจรกรรมระบบจะให้อินเทอร์รัปต์แก่คอนโทรลเลอร์ซึ่งจะสร้างข้อความแจ้งเตือนและส่งไปยังเจ้าของรถผ่านโมเด็ม GSM slotxo การอ่านมิเตอร์พลังงานพร้อมการควบคุมโหลดโดยใช้ GSMโครงการนี้ออกแบบมาเพื่อส่งการอ่านมาตรวัดพลังงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาง SMS นอกจากนี้เรายังสามารถควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้โดยส่ง SMS ไปที่ชุดควบคุม xoslot ระบบจัดการพลังงานแบบบูรณาการที่ใช้ GSMโครงการนี้ออกแบบมาเพื่อควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้โปรโตคอลการสื่อสาร GSM สามารถใช้เพื่อควบคุมเครื่องใช้ในบ้านหรือแม้แต่งานอุตสาหกรรมได้ด้วย แนวคิดเบื้องหลังโครงการคือเมื่อผู้ใช้ส่ง SMS ไปยังโมเด็ม GSM โมเด็มจะส่งข้อความนี้ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านการสื่อสาร RS232 เครดิตฟรี การส่งสถานะมาตรวัดพลังงานโดยใช้ GSMโครงการนี้พัฒนาขึ้นเพื่อถ่ายทอดสถานะของมาตรวัดพลังงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้โปรโตคอลการสื่อสาร GSM ระบบออกแบบมาเพื่อส่ง SMS ไปยังแผนกในกรณีที่มาตรวัดพลังงานถูกงัดแงะ ชุดควบคุมประกอบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์และโมเด็ม GSM พร้อมด้วยเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆแนวคิดโครงการตามระบบ GSMรายการแนวคิดโครงการ GSM เพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมอยู่ด้านล่าง โครงการ GSM ต่อไปนี้มีประโยชน์มากกว่าในการเลือกหัวข้อสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมชั้นปีสุดท้ายสำหรับสตรีมต่างๆเช่น ECE, EIE, EEE สล็อต xo

โครงการ GSMระบบรักษาความปลอดภัยรางรถไฟ+สถานการณ์น้ำท่วมผ่านเครือข่าย GSM+ บอร์ดประกาศอิเล็กทรอนิกส์ไร้สายที่ใช้ระบบ GSM

GSM หรือ Global System for Mobile Communicationsโครงการต่างๆขึ้นอยู่กับหนึ่งในเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่แห่งศตวรรษ เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบฝังตัวแบบสแตนด์อะโลนที่สามารถตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์ต่างๆจากระยะไกลโดยไม่คำนึงถึงข้อ จำกัด ของระยะทาง โดยทั่วไปการส่งและรับ SMS เป็นแนวคิดตามในโดเมนฝังตัว ระบบมีสองส่วน ได้แก่ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์. สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ประกอบด้วยระบบฝังตัวแบบสแตนด์อะโลนโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 8 บิตอินเทอร์เฟซหลายประเภทและวงจรไดรเวอร์ ไดรเวอร์ซอฟต์แวร์ระบบได้รับการพัฒนาโดยใช้ภาษาโปรแกรมซีแบบโต้ตอบ เรากำลังให้รายชื่อโครงการ GSM ต่างๆสำหรับนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ชั้นปีสุดท้าย โครงการ GSM เหล่านี้มีประโยชน์มากขึ้นสำหรับนักเรียน ECE และ EEE ในการเรียนวิศวกรรมให้สำเร็จ slotxo ระบบรักษาความปลอดภัยรางรถไฟโครงการนี้ออกแบบมาเพื่อค้นหารอยแตกหรือรอยแตกบนรางในระบบหัวรถจักรไฟฟ้าและแจ้งเตือนกรมรถไฟ เป็นเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุทางรถไฟ ที่นี่เราใช้โปรโตคอลการสื่อสาร GSM เพื่อส่งข้อความการตรวจจับการแตกหักผ่าน SMS ไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถใช้เพื่อประมวลผลข้อมูลนี้และถ่ายทอดผ่านโปรโตคอลการสื่อสารที่ต้องการ xoslot สถานการณ์น้ำท่วมผ่านเครือข่าย GSMนี้โครงการแจ้งน้ำท่วมถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสอบการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำและนำข้อความไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้โปรโตคอล GSM เมื่อระดับน้ำสูงขึ้นจากระดับคงที่ (ซึ่งสามารถตรวจจับได้โดยใช้เซ็นเซอร์ใด ๆ ) ไมโครคอนโทรลเลอร์จะหยุดชะงัก เครดิตฟรี บอร์ดประกาศอิเล็กทรอนิกส์ไร้สายที่ใช้ระบบ GSMแนวคิดหลักของโครงการนี้คือการพัฒนาคณะกรรมการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าดิจิตอล ชุดควบคุมเชื่อมต่อกับป้ายประกาศ ข้อความที่ส่งโดยผู้ใช้จะได้รับจากหน่วยควบคุม โมเด็ม GSM เชื่อมต่อกับชุดควบคุมเพื่อรับข้อความจากผู้ใช้ สล็อต xo