งูสวัด

งูสวัด คือโรคผิวหนังชนิดหนึ่งที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับไวรัสที่ก่อให้เกิดอีสุกอีใส พบมากในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มักเกิดบริเวณผิวหนังตามร่างกายและแสดงอาการออกมาในลักษณะของผื่นหรือตุ่ม จะขึ้นบริเวณแนวบั้นเอว หรือแนวชายโครง บางคนอาจขึ้นที่ใบหน้า แขน หรือขาแต่จะมีลักษณะการขึ้นที่คล้ายกัน คือขึ้นเพียงซีกหนึ่งซีกใดของร่างกายเท่านั้น โดยผู้สูงอายุ ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ที่ได้รับยากดภูมิ ผู้ที่เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ จะมีเสี่ยงต่อการเกิดโรคงูสวัด slotxo งูสวัด ไม่มีอันตรายร้ายแรงและหายเองได้เป็นส่วนใหญ่ แต่บางคนหลังจากแผลหายแล้วอาจมีอาการปวดตามเส้นประสาทนาน หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ สำหรับในรายที่เสียชีวิตเกิดจากร่างกายอยู่ในช่วงอ่อนแอ และขาดภูมิต้านทาน โรคเชื้อไวรัสที่อยู่ในผื่นสามารถติดต่อโดยการสัมผัส สำหรับผู้ที่ไม่เคยเป็นไข้สุกใสมาก่อนก็อาจจะกลายเป็นไข้สุกใสได้ หรือคนที่เป็นไข้สุกใสมาแล้วก็จะมีโอกาสเป็นงูสวัดเพิ่มมากขึ้น xoslot อาการของโรคงูสวัด มีอาการปวดตามตัว ก่อนมีผื่น 2-3 วันมักจะไม่มีไข้ หรือมีไข้ต่ำ ๆ ครั่นเนื้อครั่นตัว ปวดศีรษะมีอาการทางผิวหนัง อาจจะคันผิวหนัง บางคนมีอาการปวดแสบปวดร้อนเสียวที่ผิวหนัง สำหรับคนที่เป็นบริเวณใบหน้าจะมีอาการปวดศีรษะ เห็นแสงจ้าไม่ได้เมื่อผ่านไปประมาณ 1-5 วันจะมีผื่นแดงอยู่เป็นกลุ่ม ต่อมาเป็นตุ่มน้ำใส มักจะขึ้นอยู่ซีกใดซีกหนึ่งของร่างกายตามเส้นประสาทที่เป็นโรค ตุ่มน้ำใสจะคงอยู่ประมาณ 5 วัน ต่อมาผื่นจะตกสะเก็ดและหายไปใน 2-3สัปดาห์ ซึ่งอาจจะทิ้งรอยแผลเป็นไว้ใครที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคงูสวัด เครดิตฟรี เคยเป็นโรคไข้สุกใสมาก่อนอายุมากเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องมีความเครียดทางอารมณ์ได้รับอุบัติเหตุ สล็อต xo การดูแลรักษาแพทย์จะให้การรักษาตามอาการ เช่น ให้ยาบรรเทาอาการปวด หรือลดไข้ ถ้าตุ่มกลายเป็นหนองเนื่องจากการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนก็จะให้ยาปฏิชีวนะสำหรับผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 50 ปี…

Continue Reading

วนศาสตร์ – ศาสตร์แห่งทรัพยากรธรรมชาติ

วนศาสตร์ – ศาสตร์แห่งทรัพยากรธรรมชาติ การเรียนวนศาสตร์ ในประเทศไทยหลายๆ คนอาจเคยได้ยินชื่อ วนศาสตร์ แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังสงสัยว่า วนศาสตร์คืออะไร เนื่องจากเป็นสาขาที่มีการเรียนการสอนไม่มากนักในประเทศไทย แต่ความจริงแล้ววนศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญอย่างมาก วันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับ วนศาสตร์ กันวนศาสตร์ เรียนอะไร และเปิดสอนที่ไหนบ้างการเรียนวนศาสตร์ ในประเทศไทย slotxo วนศาสตร์ ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ทำความเข้าใจรวมไปถึงดูแลรักษาผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด ในประเทศไทยมีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องได้รับการดูแลรักษา ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา 2 แห่ง ได้แก่ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสาขาวิชาเกษตรป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติวนศาสตร์ เรียนอะไร และเปิดสอนที่ไหน xoslot คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกอบด้วย 6 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาการจัดการป่าไม้ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ ภาควิชาวนวัฒนวิทยา ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ และภาควิชาอนุรักษวิทยา มีหลักสูตรและการเรียนการสอนทั้ง 3 ระดับระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เครดิตฟรี ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มี 8 สาขาวิชา…

Continue Reading

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เรียนเกี่ยวกับอะไร

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ต้องการการดูแลจัดการอย่างถูกวิธี จึงทำให้เกิดเป็นสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขึ้นมา ซึ่งเป็นศาสตร์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และทางวิศวกรรมที่ผสมผสานเข้าด้วยกัน ที่จะเข้ามาช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้มีความเหมาะสมกับมนุษย์และสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ มากที่สุดวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เรียนเกี่ยวกับอะไร slotxo สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Environmental Engineering เป็นการบูรณาการของหลักการทางวิทยาศาสตร์และทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ น้ำ อากาศ และพื้นดินมีสุขภาพที่ดี สำหรับการเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ และเพื่อเป็นการทำความสะอาดสถานที่มลพิษให้หมดไปอีกด้วยนอกจากนี้วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมยังเป็นการผสมผสานของศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยอนุรักษ์พลังงาน สินทรัพย์ และการควบคุมการผลิตของเสียจากกิจกรรมของมนุษย์และสัตว์โดยจะเป็นการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การบำบัดน้ำเสีย การควบคุมมลพิษทางอากาศ การรีไซเคิลของกลับมาใช้งานใหม่เพื่อลดขยะ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เกิดจาการกระทำของมนุษย์ เพื่อความปลอดภัยและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กันไป ทั้งนี้ยังเป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่กับมนุษย์ไปนาน ๆ ด้วย xoslot สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จะเป็นการนำความรู้ทั้งด้านวิศวกรรมและด้านระบบสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้งานร่วมกัน เพื่อให้ระบบต่าง ๆ เกิดประโยชน์สูงที่สุดในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการเรียนในสาขาวิชานี้จึงได้ครอบคลุมทั้งสองด้านโดยที่เราจะต้องศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ อากาศ และของเสีย การออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อควบคุมมลพิษ ศึกษากระบวนการผลิตน้ำประปา ศึกษาเรื่องสุขาภิบาลอาคาร ศึกษาระบบระบายน้ำ เรียนรู้การจัดการระบบสิ่งแวดล้อม ศึกษาวิธีการป้องกันมลพิษ และศึกษาการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น พร้อมทั้งยังต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กันอีกด้วยมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน• สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สำนักวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี• สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา• ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์…

Continue Reading

วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การแลกเปลี่ยนความร้อน ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ มารวมกับวิธีการออกแบบ เปลี่ยนแปลง และควบคุมกระบวนการทำงานของวัตถุดิบ หรือเคมีภัณฑ์ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีประโยชน์ต่อการนำมาใช้งาน slotxo วิศวกรรมเคมี เรียนเกี่ยวกับอะไรสำหรับน้อง ๆ ที่เข้าศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมเคมี จะเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพ การออกแบบอุปกรณ์ และการควบคุมกระบวนการทำงานทางเคมี รวมถึงเรียนรู้หลักการของกระบวนการผลิตเคมีในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ควบคู่กับหลักเศรษฐศาสตร์ไปพร้อม ๆ กันด้วย ทั้งด้านวิศวกรรมเคมีพื้นฐาน ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น นาโนเทคโนโลยี เป็นต้นโดยจะเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงส่วนผสม สถานะ และลักษณะของวัตถุดิบที่กลายไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตามความต้องการอย่างปลอดภัย ประหยัด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ เรายังจะต้องเรียนรู้วิธีการนำความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์เข้ามาประยุกต์ใช้ในการกระบวนการทำงานทางเคมี อีกด้วย xoslot ใครเหมาะสมที่จะเรียน• ต้องเป็นผู้ที่มีความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน• ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ• ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์• สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ• ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์•…

Continue Reading

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นสาขาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีไฟฟ้า การออกแบบ การวิเคราะห์ และสร้างอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า โดยจะเน้นเรื่องประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยเป็นหลัก เป็นการเรียนเพื่อเข้าใจถึงพื้นฐาน, การออกแบบและการผลิตระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, แผงวงจร และนาโนเทคโนโลยี ถ้าต่อไปโลกของเราเต็มไปด้วยหุ่นยนต์เมื่อใด เมื่อนั้นวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเพียงความหวังเดียวของโลกยุคใหม่ทักษะที่จำเป็น slotxo คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สำคัญมากสำหรับการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้เรียนควรมีทั้งความชำนาญและความชอบในคณิตศาสตร์ มิฉะนั้นจะทรมานกับการเรียนมากทีเดียว เพราะสาขานี้ต้องใช้หลักการคำนวณในการเรียนอยู่ตลอดเวลา xoslot ภาษาอังกฤษบางสาขาวิชาของวิศวกรรมไฟฟ้า เช่น ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ไม่ค่อยมีตำราภาษาไทย นักศึกษาจึงต้องศึกษาจากตำราภาษาอังกฤษ หากเก่งภาษาอังกฤษเป็นทุนเดิม จะได้เปรียบในการค้นคว้าหาความรู้มาก เครดิตฟรี สาขาวิชาย่อยส่วนใหญ่สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจะแบ่งสาขาย่อยออกเป็น 4 สาขา ได้แก่ ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสารหรือโทรคมนาคม ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้าควบคุมสาขาไฟฟ้ากำลัง (Power Division)เรียนเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและแปรรูปพลังงานอื่นมาเป็นพลังงานไฟฟ้า ระบบแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ต่ำไปจนถึงสูง ระบบการส่งจ่ายไฟฟ้าจากผู้ผลิตไปยังผู้ใช้ทั่วไป งานที่เกี่ยวกับเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้าแรงสูง การออกแบบระบบไฟฟ้า การวางวงจร การจ่ายไฟไปตามอาคารบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม ล้วนเกี่ยวข้องกับงานของวิศวกรไฟฟ้ากำลังทั้งสิ้น สาขานี้ถือเป็นศาสตร์พื้นฐานที่สุดของวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาหลักที่ต้องเจอในสาขานี้ ได้แก่• วงจรไฟฟ้า• สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า• เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า• เครื่องจักรกลไฟฟ้า• ระบบไฟฟ้ากำลังและอุปกรณ์ป้องกัน• วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง สล็อต xo สาขาไฟฟ้าระบบควบคุม (Control Systems Division)เรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ออกแบบ…

Continue Reading

วิศวกรรมพลังงาน

วิศวกรรมพลังงาน อีกหนึ่งตัวเลือกน่าสนใจสำหรับใครที่อยากเรียนจบมาเป็นวิศวกร โดยเฉพาะในช่วงที่วิกฤตด้านพลังงานทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบอย่างมหาศาล ทำให้วิศวกรด้านพลังงานกลายเป็นที่ต้องการอย่างมากทั้งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมและเป็นอีกหนึ่งสาขาที่คนรุ่นใหม่หันมาสนใจกันมากขึ้นนอกจากเรื่องเนื้อหาการเรียนแล้ว อนาคตเมื่อเรียนจบมีสายงานที่พร้อมรองรับทันที หรือพูดง่ายๆ ก็คือแทบจะไม่ตกงานแน่นอน ทั้งในไทยและต่างประเทศยังคงต้องการผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญโดยผู้เรียนทางด้านนี้จะมีทักษะวิเคราะห์แสวงหาพลังงานทดแทน วิธีการใช้ทรัพยากรณ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการอนุรักษ์พลังงาน slotxo สถาบันที่เปิดสอนด้านวิศวกรรมพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยศิลปากร (ป.โท) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ป.โท) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ป.โท) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ป.โท,ป.เอก) xoslot หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน เรียนอะไร ?หลักๆจะเน้นความรู้ด้านพลังงาน และจะได้เรียนรู้ทักษะในการให้คำปรึกษา วางแผนโครงการ ออกแบบและคำนวณ ควบคุมการก่อสร้างหรือการผลิต พิจารณาตรวจสอบ และอำนวยการใช้ระบบพลังงานสิ้นเปลือง พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน เครดิตฟรี สาขานี้เหมาะกับใคร ?เหมาะกับคนที่สนใจในเรื่องของพลังงาน การคิดวิเคราะห์ การออกแบบคำนวณ และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอ สล็อต xo จบมาทำงานอะไร/ที่ไหนบ้าง? วิศวกรและนักวิชาการด้านพลังงาน ผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ด้านพลังงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน ผู้จัดการด้านพลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก พนักงานในโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆปฏิบัติงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในด้านพลังงาน

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protection Equipments)

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment) หรือเรียกสั้นๆว่า พี พี อี (PPE) หมายถึง อุปกรณ์ที่สวมใส่ปกคลุมส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพและสิ่งแวดล้อมในขณะปฎิบัติงาน โดยทั่วไปในการทำงานจะมีการป้องกันและควบคุมสภาพแวดล้อมของการทำงานก่อน โดยการแก้ไขปรับปรุงทางวิศวกรรม เช่น การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เปลี่ยนวิธีการทำงาน เป็นต้น แต่ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ จะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมาใช้เพื่อช่วยป้องกันอวัยวะของร่างกายไม่ให้เกิดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณปฎิบัติงาน slotxo ประเภทของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอุปกรณ์ป้องกันศรีษะ (Head Protection) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับป้องกันศรีษะจากการถูกกระแทก หรือวัตถุจากที่สูงตกลงมากระแทก และป้องกันตรายจากไฟฟ้าและสารเคมีเหลว ซึ่งอุปกรณ์ป้องกันศรีษะที่สำคัญ คือ หมวกนิรภัย (Safety Hat) และหมวกกันศรีษะชน (Bump Hat)อุปกรณ์ป้องกันดวงตา (Safety Glasses) ใช้สำหรับป้องกันดวงตาจากการกระแทกกับของแข็ง ป้องกันสารเคมีหรือวัตถุกระเด็นเข้าตาจนได้รับอันตรายในขณะปฎิบัติงานอุปกรณ์ป้องกันหู (Ear Protection) เป็นอุกรณ์ที่ใช้สำหรับป้องกันเสียงที่ดังเกินกว่าที่หูคนเราจะสามารถรับได้ คือมีระดับเสียงสูงเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) โดยหากระดับเสียงในขณะทำงานสูงเกินกว่า 130 เดซิเบล (เอ) ถือว่าเป็นตรายต่อการได้ยินของหู ซึ่งอุปกรณ์ป้องกันหูที่สำคัญและเหมาะสมกับการใช้งาน ได้แก่ xoslot ปลั๊กลดเสียง (Ear Plug) เป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียงที่ดังเกินไป โดยวัสดุที่ทำจากยาง พลาสติกอ่อน…

Continue Reading

ปิโตรเลียม

ปิโตรเลียม คือ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอันสลับซับซ้อน ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในชั้นหินใต้พื้นผิวโลก โดยมีธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักคือ ธาตุไฮโดรเจน และธาตุคาร์บอน ซึ่งได้จากการสลายตัวของอินทรีย์สาร และอาจมีธาตุอื่น ๆ เช่น กำมะถัน ออกซิเจน ไนโตรเจน ปนอยู่ด้วย ปิโตรเลียมอาจมีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของปิโตรเลียมสภาวะความดัน และอุณหภูมิที่มันสะสมตัวอยู่ ปิโตรเลียมมีคุณสมบัติที่ไวไฟ เมื่อนำมากลั่นจะได้ผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ slotxo เช่น ก๊าซหุงต้ม น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา และยางมะตอย ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นบางชนิดเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตน้ำมันหล่อลื่นและจารบี รวมทั้งเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช พลาสติก และยางสังเคราะห์ เป็นต้น คำว่า “ปิโตรเลียม” (Petroleum) ที่มาจากภาษาละติน 2 คำ คือ คำว่า “เพตรา” (Petra) ซึ่งแปลว่าหิน และคำว่า “โอเลียม” (Oleum) ซึ่งแปลว่า น้ำมันทั้งนี้ปิโตรเลียมที่จะกล่าวต่อไปในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นรูปแบบของปิโตรเลียมเรานำมาใช้ประโยชน์มากที่สุดในปัจจุบัน xoslot…

Continue Reading